ELEKTRONIKA AUTOMOBILA I 4-TAKTNI MOTORI PDF

PREDGOVOR O d p o s le d n je g iz d a n ja o v e k n již ic e d o š lo j e d o d a ljih u s a v r š a v a n ja p o s to je ć ih i r a z v o ja n o v ih e le k tr o n s k ih u r e đ . Specijalni šarnir od inoxa extra ìvrsti, sjajni, za poklopce motora ili “teške upotrebe” Ploìica za 9, Ks 2-taktni + 8/9,9/15 4taktni, rif. original TELEFONA //ELEKTRONIKE – NOSA9I NAO9ALA I OSTALIH PREDMETA Za fiksiranje plovila na krov automobila ili kolica za vuìu pomoêu pramìanih i. MISS MOTORI Predstavljamo kandidatkinje 1 STRIP Joe Bar 1. .. omogućuju podešavanje u 6 pozicija umjesto u 4 kao do sada. Vozači će zasigurno.

Author: Meztilkree Faull
Country: Spain
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 19 March 2014
Pages: 62
PDF File Size: 15.43 Mb
ePub File Size: 14.8 Mb
ISBN: 623-3-62212-308-9
Downloads: 13579
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akijas

Merenje broja autombila motora 2. About 2 years ago the clio was having problems with this constantly and was having no motoori problems quite often, i was regularly cleaning the sensor as it was getting covered in oil, it turned out that the oil was leaking through the air filter housing as the crankcase breather was blocked, when cleaning the throttle body i also cleaned the crankcase breather.

Kad se C4 isprazni preko Np opadne m agnetno polje bobine, u Np se sada indukuje napon u suprotnom sm eru, Iz te grupe imamo npr.

Din pacate nu va mai pot raspunde la intrebari suplimentare cu privire la aceasta problema pentru ca intre timp am schimbat masina. M erenje napona 3. Sa T2 provodi i T3 i T4 i posle 1,5 ms opet se uspostavlja stru ja u p rim aru bobine. The crankshaft position sensor is used by the cars ECU to determine where the crankshaft is at any given time, then it can decide when and what spark plug to use, and what injector needs to spray, if the sensor is faulty, it has no way of knowing what to do and therefore will not start.

  ISO 13216-1 PDF

Report “Elektronika u Automobilu”. Ako imate pitanje, molim vas da to postavite preko foruma: The lambda probe it is located on the exhaust. T ransform ator se m ota na jezgru kvaliteta IV od trafo lim a br.

Elektronika u Automobilu

Pratite me i na FB: Tiristorsko paljenje — 2. Razm ak kontakta ostaje isti kao kod ranijeg paljenja. Iz tabele ,35 odgovara lim br. Gepek je solidnih dimenzija za ovu klasu, mada recimo Citroen C3 ima komforniji gepek. Elektronska regulacija napona — 2.

Broj navojaka za 1 volt: Testni primerak je isto to dokazao. Zbog toga je uvedeno tzv. S rednja vrednost struje kolektora proporcionalna je frekvenciji im pulsa, odnosno b roju obrtaja m otora. Integrisano kolo je tako vezano si. Baterija i akumulator Galvanski elem enti ili akum ulatori B aterija elem enata ili akum ulatora 6.

Elektronski indikator o stanju akumulatora — 1. Radi ovoga se instrum ent vezuje prem a sl.

Bosch-ov oscilograf, tipa EFAW npr. Its quite an easy component to get to, its found just below the air filter housing, and is held in with 2 10mm bolts and an electrical connector, a quick clean usually gets it fixed.

Ispravan i dobro 4-tzktni akum ulator, kada ne radi motor, pokazuje 12— 13 V.

T ransform ator je m otan na lim u kvaliteta IV, form at lim a br. This is the throttle body cleaning video here: Napon generatora zbog mptori opadne. Regulacija se izvodi ovako: Sometimes a Renault Clio may not start because of problems with its crankshaft position sensor. Od integrisanih kola dolazi u obzir po jedan komad, LM i dva kom ada Veliki pozitivni napon, koji n astaje usled sam oindukcije u bobini, na kolektoru T2, b lokira preko R5 i dalje tranzistor T I sve dok traje varnica.

  CIRCUITOS ELECTRICOS SERIE SCHAUM PDF

Ova se frekvencija dobija iz obrasca: U zavisnosti od tipa, PDI dajeili im pulsa po 1 litru prolaza benzina.

Na ekranu se pojavljuju dva oscilogram a iz prim arnog i sekundarnog kola bobine. It will turn over but won’t fire up.

Elektronika Automobila i 4-taktni motori by Radovan Marin

U tabeli 28 dati su podaci za konvertore izlazne snage 10, 20 i 50 W, za ulazne napone 6—12 V. F F ilt a r: Leektronika tranzistorsko paljenje od Sim ensa prikazano je na si.

Tu spadaju i sami vodovi koji povezuju pojedine delove. Sa T2 blokira i T3 i T4 i kroz bobinu se prekida struja. Liked the video find out more at: D ruga dva NI kola N3 i Ni vezana su kao ton-generator.

Elektronika u Automobilu – Free Download PDF

We need your help! Cesto se daje k riv a ugla p retp aljen ja u funkciji broja o b rtaja e,ektronika, pa je obrtom er potreban za kontrolu rad a razvodnika paljenja pri raznim obrtajim a motora. Dok stru ja iz C l prolazi kroz D4, blokira Ti.

Sam proces se mnogo ne razlikuje kada su u pitanju druge marke automobila ili kombi vozila.

VPN